Finance

สินเชื่อมีกี่ประเภท อยากกู้เงินต้องเลือกอย่างไร

เมื่อเวลาที่เรามีความจำเป็นหรือมีความต้องการที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ ไปกับการซื้อของชิ้นใหญ่ ๆ สักอย่าง ก็ต้องใช้เงินจำนวนมาก หากเรามีไม่เพียงพอ การกู้เงินก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลาย ๆ คนนิยมกัน สินเชื่อต่าง ๆ จึงก่อกำเนิดขึ้นอย่างมากมาย และมาจากหลายๆสถาบันการเงิน สินเชื่อนั้นมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง หากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังมองหาสินเชื่ออยู่นั้น จะต้องเลือกอย่างไร เรามีมาฝากกัน

บัตรเครดิต

ประเภทของสินเชื่อ แบ่งตามระยะเวลา

 1. สินเชื่อระยะสั้น คือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ยืมไม่เกิน 1 ปี เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อการค้า
 2. สินเชื่อระยะกลาง คือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ยืมระหว่าง 1-5 ปี เช่น การผ่อนส่งการซื้อสินค้าคงทนสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์
 3. สินเชื่อระยะยาว คือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ยืมนานกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยสินเชื่อประเภทนี้นอกจากจะมีระยะเวลาในการกู้ยืมที่นานแล้ว ยังมีวงเงินที่สูงกว่าทุกประเภทอีกด้วย เหมาะสำหรับการนำเงินไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก หรือกู้เงินลงทุนสิ่งปลูกสร้างอย่างบ้านและที่ดิน

ประเภทสินเชื่อ แบ่งตามผู้ขอ

 1. ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นสินเชื่อที่ใครก็สามารถขอได้เพียงแค่มีรายได้ประจำ
 2. ผู้ขอสินเชื่อเป็นนิติบุคคล เป็นสินเชื่อสำหรับธุรกิจเพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะนำไปใช้เพื่อลงทุนการผลิตหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานก็ตาม โดยระยะเวลาในการดำเนินการอาจต้องใช้เวลา
 3. ผู้ขอสินเชื่อเป็นหน่วยงานรัฐ หรือรัฐบาล เป็นสินเชื่อที่ใช้ในกรณีที่ภาครัฐมีความจำเป็นต้องกู้เงินซึ่งอาจอยู่ในรูปของตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และพันธบัตรรัฐบาลรูปแบบต่าง ๆ

ประเภทของสินเชื่อ แบ่งตามผู้ให้

 1. บุคคลเป็นผู้ให้กู้ยืม ซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของจำนวนเงิน อาจเป็นการกู้ยืมเงินกันกับเพื่อน คนรู้จัก ญาติพี่น้อง หรือคนในครอบครัว หรือการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เรารู้จักกันดี ซึ่งจะเป็นเงินกู้ที่ไม่ตายตัว และไม่ผ่านการได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมักจะมีดอกเบี้ยที่แพงเกินกว่าเกณฑ์ทั่วไป
 2. สถาบันการเงินให้กู้ยืม ซึ่งมีสถาบันการเงินหลายประเภท โดยจะมีเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามและสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารอีกด้วย
 1. หน่วยงานอื่น ๆ ให้กู้ยืม เช่น มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานการกุศล และกองทุนต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

ประเภทของสินเชื่อ แบ่งตามวัตถุประสงค์

 1. สินเชื่อเพื่อการบริโภค หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ให้กับบุคคลเพื่อนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการบริโภค รวมถึงการกู้ยืมเงินสดเพื่อนำไปใช้ด้วย เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือการผ่อนซื้อสินค้า สินเชื่อประเภทนี้จะใช้เวลาในการขออนุมัติไม่นานและทำการขอได้ง่าย
 2. สินเชื่อเพื่อการลงทุน เป็นสินเชื่อที่มีขึ้นมาเพื่อการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจ เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ซึ่งผู้กู้สามารถขอกู้เงินเพื่อลงทุนในกิจการได้ หากมีคุณสมบัติและเอกสารที่ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติในการเบี้ยวหนี้ ก็จะใช้เวลาในการอนุมัติไม่นาน และไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้มักจะเป็นสินเชื่อระยะยาว
 3. สินเชื่อเพื่อการค้า หรือสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยทั่วไปเป็นสินเชื่อเพื่อการซื้อขายสินค้าประเภทวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิต หรือการซื้อสินค้ามาจำหน่ายต่อ เป็นสินเชื่อระยะสั้น เช่น 30-60 วัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่การทำธุรกิจ

ประเภทสินเชื่อ แบ่งตามสินทรัพย์ค้ำประกัน

 1. สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นสินเชื่อที่อาศัยความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการใช้หนี้ของผู้กู้เป็นการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ผ่านหรือไม่ สินเชื่อประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงเพราะไม่มีหลักประกันใด ๆ ให้แก่ผู้ให้กู้หากมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นมักจะใช้เวลาในการอนุมัติสินเชื่อไม่นาน และมีวงเงินไม่สูงเท่าสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 2. สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นสินเชื่อที่มีความเสียงต่ำ เพราะผู้กู้ต้องมีหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้เพื่อค้ำประกันและชดใช้ความเสียหายหากมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้น โดยหลักประกันของสินทรัพย์จะเป็นได้ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

สินเชื่อในทุกวันนี้มีหลากหลายประเภท ซึ่งหากเราจะเลือกกู้ยืมเงินก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าควรกู้สินเชื่อแบบไหน และอย่าลืมคำนึงถึงความจำเป็นด้วย เพราะหากเราทำการกู้เงินไปแล้วแต่ไม่ระวังการใช้จ่าย ก็อาจทำให้เรากลายเป็นคนที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวได้และก่อนที่เราจะทำการขอสินเชื่อ ต้องทำการศึกษาสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินให้ดี เพื่อจะได้สินเชื่อที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง